overige zorg

Fysiotherapie

Samenwerken is meer dan samen werken.
Een ambitieuze titel, maar hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk? Voor ons betekent het vooral een intensiever contact met de huisartsen. Door een gerichte en een snelle verwijzing van de huisarts en een deskundige expertise door de fysiotherapeut kunnen wij voortaan kiezen voor het beste behandelplan. Voor u betekent dit vooral tijdwinst, een grote kans op het krijgen van de beste en juiste zorg en vanaf het begin af aan een directe controle op de behandelresultaten door uw huisarts. Elementen van zorg die misschien voor u vanzelfsprekend zijn, maar in de praktijk waren deze nog lang niet altijd haalbaar. In De ZOED hebben wij dat inmiddels gerealiseerd en ervaart u als patiënt dagelijks de voordelen van een goede samenwerking. Op onze locaties beschikken wij over een behandel- en spreekkamer, waarin wij u in de beginfase van de behandeling prima kunnen behandelen. Later als er misschien geoefend gaat worden maken wij gebruik van onze grotere behandelcentra. Op deze manier kunnen wij voor de gehele wijk de fysiotherapeutische zorg leveren van het hoogste niveau. Wij ervaren na twee jaar inmiddels dagelijks de meerwaarde van een goede samenwerking met huisartsen,

praktijkondersteuners, doktersassistenten en apotheek. Tenslotte, heeft u een klacht aan het bewegingsapparaat? U kunt ook direct bij ons terecht. Wij zullen na het door ons uitgevoerde onderzoek uw problemen, op uw verzoek en met uw toestemming, doorspreken met de huisarts zodat wij samen en met elkaar betrokken zijn bij uw herstel.