De Zoed – Schalkwijk

Nieuws Huisartsen

De huisartspraktijk van De ZOED Schalkwijk is recent bezocht (gevisiteerd) door de onafhankelijke accreditatie organisatie NPA. Dit accreditatie bureau meet als het ware de kwaliteit van zorg zoals die door de huisartsen praktijken geleverd wordt.

Accreditatie van de huisartspraktijk is onder andere van belang om de geleverde zorg inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar te maken. Ook is het van belang voor de huisartsen opleiding.

De huisartsenpraktijk binnen De ZOED Schalkwijk komt goed door de toetsing (accreditatie). Vrij vertaald houd dit in dat we de zaken op orde hebben, goede zorg leveren en de praktijken efficiënt runnen.

Na de mei vakantie (’19) komt dr Maaike Gerretsen terug van haar zwangerschapsverlof. Zij zal dan weer op dinsdagen en vrijdagen vast in de praktijk werken. Tot die tijd zal dr Sanne Timmerman deze dagen van haar overnemen. Op woensdagen neemt dr Cathrien Kager waar voor dr Vincent Puite. Dr Ingeborg Geurts van Kessel heeft besloten haar werk aan de huisartsopleiding aan het AMC voorrang te geven. Zij zal nog wel aan de spoedpost verbonden blijven.

Sinds dit jaar is het ook mogelijk om een reizigersadvies op maat te krijgen. Gaat u bijvoorbeeld naar de Tropen, Zuid Oost Azië of Mekka dan kunnen wij u daar goed over informeren. Vraag aan de assistentes of kijk op de website voor meer informatie.