Huisartsenpraktijk Puite

Krachtige Basiszorg

We merken regelmatig dat er in onze wijk kwetsbare mensen wonen. Mensen waarbij er niet alleen gezondheidsproblemen spelen maar ook geldzorgen, woningnood, niet mee kunnen komen of moeite hebben met lezen of schrijven. Voor deze mensen is Krachtige Basiszorg bedoeld; we werken dan nauw samen met bijvoorbeeld sociale wijkteam, woningbouwvereniging, fysiotherapie of apotheek zodat we deze patiënten groep beter en makkelijker kunnen helpen. Vaak zien we dan dat de problemen op alle terreinen minder worden.