Huisartsenpraktijk Puite

Inschrijven in de praktijk

Als u zich als patiënt wilt in schrijven in onze praktijk kan dat alleen aan de balie, na 14.00 uur.

U heeft daarvoor een legitimatie bewijs nodig en uw verzekeringspasje.

Wij nemen alleen patiënten aan in ons zorggebied; de postcodes 2034 (ZOED Schalkwijk) en 2035 (Zoed Boerhaavewijk).

Wij vragen u dan om een aanmeldingsformulier in te vullen en uw huidige huisarts te verzoeken u over te schrijven naar onze praktijk en toestemming te geven voor het overdragen van uw medisch dossier.

Alleen dan kunnen wij u goed helpen.