Huisartsenpraktijk Puite

ECB patienten enquete

De ervaringen van patiënten zijn erg belangrijk om onze zorg goed te houden en waar mogelijk te verbeteren.
In de maand december hebben meerdere patiënten per huisarts een vragenlijst anoniem ingevuld. Eind januari 2017 hebben wij hier de uitslagen van ontvangen.

In deze rapportage zijn de uitkomsten van het gezondheidscentrum gebundeld.

Als u op deze Rapportage_ZOED-Schalkwijk_2017 klikt komt u bij de resultaten.
Conclusie van de patiënten over de praktijk: veel patiënten zijn tevreden met de door ons geleverde zorg. Toch nemen wij als praktijk ook “kleine”opmerkingen mee als actie/verbeterplannen.

Dit zullen zijn vanuit deze patiënten enquête:

– In de wachtkamer wordt een nieuw tafeltje en stoelen voor de kinderen gezorgd met nieuw speelgoed.

-Het nummer van de spoedpost/huisartsenpost zal duidelijk kenbaar gemaakt worden in de wachtkamer.

-Het klachtenformulier blijkt niet voor iedereen goed zichtbaar te zijn in de wachtkamer. Deze zullen een prominentere plek krijgen. Op dit moment hangt het duidelijk op het mededelingenbord naast de bali.

Bovenstaande verbeteringen zijn reeds doorgevoerd. In 2018 zullen we nogmaals een enquete uitdelen.